Stypendia !!!

Stypendia szkolne

„W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE NALEŻY SKŁADAĆ do Działu Projektów Edukacyjnych przy ul. Zapolskiej 4, piętro V, pokój nr 526 A (wejście możliwe tylko klatką schodową od ul. Bogusławskiego 6) w terminie do 15 września 2014r.

Przypominamy iż stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456 zł/ os. w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)

Bal absolwentów

Dnia 13.06.2014 r. odbył się Bal Gimnazjalny. Wszyscy prezentowali się znakomicie, a dziewczęta wystąpiły w kreacjach godnych czerwonego dywanu. Zabawa była wyśmienita i na długo pozostanie w naszej pamięci.

Do wszystkich uczniów szkół wrocławskich – wiadomość od Wydziału Edukacji !!!

Od nowego roku szkolnego będziesz mógł sprawdzać najważniejsze szkolne wydarzenia w kalendarzu wrocławskiej edukacji.
Kalendarz będzie dostępny na portalu www.edu.wroclaw.pl.
Już dziś możesz sprawdź, kiedy będziesz miał wolne dni w najbliższym roku szkolnym, w tym celu wejdź na stronę
http://pe.edu.wroclaw.pl/calendar/view.php?view=day&cal_d=1&cal_m=9&cal_y=2014#event_367
Pełna funkcjonalność kalendarza dostępna jest dla osób posiadających konto na portalu Wrocławska Edukacja www.edu.wroclaw.pl.
Jeśli nie masz konta na portalu – zachęcam do jego utworzenia – dzięki niemu będziesz miał dostęp nie tylko do kalendarza, ale także do dziennika elektronicznego, platformy edukacyjnej, konta w chmurze Microsoft (poczta, dysk sieciowy, Office Online). Sprawdzisz także dostępność książki w bibliotece.
Aby utworzyć konto na portalu zgłoś się do sekretariatu szkoły macierzystej – tam uzyskasz pełną informację.

Najnowszy medal Maćka

Uczeń klasy 1b Maciej Jędrzejewski zdobył srebrny medal na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w łucznictwie. Serdecznie gratulujemy !!!

WordPress theme: Kippis 1.15